Przejdź do treści
  • Diagnoza logopedyczna
  • Diagnoza neurologopedyczna
  • Diagnoza miofunkcjonalna
  • Diagnoza pedagogiczna
  • Diagnoza zaburzeń połykania 
  • Diagnoza balbutologopedyczna
  • Obserwacja pod kątem całościowych zaburzeń rozwojowych CZR, PDD
  • Ewaluacja funkcjonalno-anatomiczna wędzidełka języka + inn.
  • Ocena w kierunku rozszczepu podśluzówkowego
  • Wczesna interwencja logopedyczna

Każda diagnoza obejmuje badanie ogólne:

– funkcjonalną ocenę pracy mm mimicznych, gł. grupy mm okolicy szpary ust, mm szyi, nerwów czaszkowych, stawu skroniowo-żuchwowego, przedsionka jamy ustnej, jamy ustnej, zwarcia, morfologiczną ocenę zgryzu wg klas Angle’a i profilu tkanek miękkich; ponadto przekraczanie linii środka, lateralizację, chwyt, ocenę chodu, motoryki małej/dużej i in.

Podczas diagnostyki, mogą być obecne wyłącznie zdrowe osoby, szczególnie Pacjenci diagnozowani. Również zaostrzenie objawów alergii, astmy jest przeciwwskazaniem. Prosimy wówczas o informację, postaramy się o nowy termin:)