Przejdź do treści
Cennik logopeda neurologopeda Przeźmierowo, Tarnowo Podgórne, Poznań

Cennik usług logopedycznych, neurologopedycznych, diagnostyki, terapii i konsultacji.

Szanowni Państwo,
Przypominamy o konieczności informowania o rezygnacji z terapii w danym tygodniu, minimum z 24 h wyprzedzeniem, co daje nam możliwość konsultacji z osobami z listy rezerwowej. W innym przypadku, naliczamy opłatę jak za zajęcia.

Podczas diagnostyki mogą być obecni jedynie zdrowi Pacjenci bez objawów czynnej infekcji, a także świeżo po chorobie. W zajęciach terapeutycznych uczestniczą wyłącznie osoby zdrowe.

Zakres
Diagnoza logopedyczna 60 min, 300 zł

Terapia ciągła 30 min, 90 zł
Terapia ciągła 30 min, rodzeństwo, 100 zł

Jednorazowa konsultacja w ramach terapii z wyboru 40 min, 150 zł

Jednorazowa konsultacja 30 min, 150 zł
Diagnoza neurologopedyczna 60 min+, 350 zł

Terapia ciągła 30 min, 90 zł

Jednorazowa konsultacja w ramach TW* /kontrola 40 min. 150 zł

Terapia w domu Pacjenta (choroby OUN i in.) 60 min, 165 zł + dojazd

Jednorazowa konsultacja, 30 min, 150 zł
Diagnoza pedagogiczna 60 min, 300 zł

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 30, 40 min, 90/100 zł,

Jednorazowa konsultacja bez opisu 40 min 150 zł

Ewaluacja anatomiczno-funkcjonalna (z oceną układu stomatognatycznego), 60 min, 350 zł

Ewaluacja anatomiczno-funkcjonalna wędzidełka języka i in. 300 zł , 40 min

Trening mio w ramach TW – ad.wskazania
Konsultacja wg zaleceń ortodonty w ramach opieki MIO – 200 zł 30 min

Terapia TW, 30 min, 90 zł

Diagnoza miofunkcjonalna pełna + ocena połykania , 60 min + , 350 zł

Terapia miofunkcjonalna TW 150 zł , 30/40 min
Diagnoza balbutologopedyczna , 2 x 60 min, 450 zł

Terapia balbutologopedyczna 30/60 min, 90/160 zł

Jednorazowa konsultacja 45 min, 250 zł
Karmienie terapeutyczne , nabór niedostępny

Jednorazowa konsultacja
Terapia karmienia

Diagnostyka cito – sytuacje nagłe
Również soboty / niedziele / święta , +100 zł
Opinie, zaświadczenia
logopedyczna / neurologopedyczna / pedagogiczna, 100 zł
Opis rozszerzony badania, 100 zł
Instruktaż wideo na WhatsApp (za pakiet) 30 zł
Konsultacja WhatsApp, feedback neurologopedyczny, 40 zł
Konsultacje w soboty,+50 zł do ceny bazowej
terapia ciągła – minimum jeden raz w tygodniu
* TW – terapia z wyboru (bez stałego miejsca w grafiku)

Oferta / Kontakt