Przejdź do treści

„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”

Konfucjusz


Szczepan Szczęka musztruje wrogów prawidłowej (wy)mowy:

S.O.R.M.
N.O.R.M.
SLI
FAS/FASD
Dyslalia- sygmatyzm, rotacyzm, i.in.
Ankyloglosja
Mowa bezdźwięczna
Rynolalia
Zaburzenia słuchu fonematycznego
Mutyzm wybiórczy